PROMOCIJA

BKS Bank: Dobro operativno poslovanje v prvi polovici leta

Ključno vlogo igra tudi Slovenija

Posebnosti
  • PROMOCIJSKO SPOROČILO

100 let bližine in odgovornosti: BKS Bank je tudi v svojem jubilejnem letu dobro poslovala v prvi polovici leta in z zadovoljstvom poroča o povečanju bilančne vsote, posojil in vlog strank, ki niso banke. Lastne emisije so prvič presegle milijardo evrov.

BKS Bank je bila ustanovljena leta 1922 v bližnjem Celovcu. Od takrat piše zgodbo o uspehu, v kateri ima zadnjih 24 let ključno vlogo tudi Slovenija. Delnice BKS Bank kotirajo na dunajski borzi od leta 1986, danes pa je bilo objavljeno vmesno poročilo za prvo polovico leta 2022. BKS Bank se lahko pohvali z dobrim operativnim poslovanjem. Bilančna vsota se je povečala za 1,2 % in dosegla 10,7 milijarde EUR.

Skupina BKS Bank je od začetka leta zabeležila 2,8-odstotno rast posojil in dosegla 7,2 milijarde evrov. »Ker smo kljub dobro znanim geopolitičnim dogodkom, ki tudi na naš trg vplivajo z visoko stopnjo inflacije, motnjami v dobavnih verigah in vse nižjo gospodarsko rastjo uspešni, smo z našimi dosežki zadovoljni,« pojasnjuje predsednica uprave Herta Stockbauer.

Član uprave, Alexander Novak, pristojen za tujino in tudi Slovenijo, poroča o pozitivnem razvoju kreditnega poslovanja tudi v Sloveniji: »Zadovoljni smo zaradi povečanja obsega posojil v višini 704,0 milijona EUR. Tudi družba BKS-leasing, d. o. o., je dosegla rahlo rast terjatev iz naslova lizinga, in sicer na 177,1 milijona EUR.«

Vloge strank

Vloge strank, ki niso banke, še naprej naraščajo, čeprav se je krivulja rasti nekoliko sploščila. Te so v skupini BKS Bank od konca leta 2021 narasle z 8,1 milijarde evrov na 8,2 milijarde evrov, od tega je 1,3 milijarde evrov iz Slovenije.

»Stranke likvidnostne rezerve in prihranke še vedno držijo predvsem v obliki vezanih vlog in vlog na vpogled, čeprav so – tako kot hranilne vloge – močno podvržene razvrednotenju denarja zaradi visoke inflacije. Dvig obrestnih mer s strani ECB to ublaži le v manjši meri, zato se povečuje zanimanje strank za naložbene priložnosti na kapitalskem trgu,« pravi predsednica uprave. Posebej jo veseli, da so zelo priljubljene tudi emisije BKS Bank: »Obseg naših lastnih emisij, vključno s podrejenim kapitalom, je prvič presegel prag ene milijarde evrov. Dober razvoj kaže, da nas naše stranke cenijo kot odgovornega izdajatelja.«

V Avstriji je BKS Bank znana po emisijah trajnostnih naložbenih produktov. Tudi v Sloveniji, kjer je BKS Bank vodilna na trgu na področju naložbenih storitev, svojim strankam ponuja trajnostne oblike naložb. »Od začetka avgusta je v regulatornih predpisih tudi določeno, da je treba stranke med svetovalnim razgovorom posebej vprašati o njihovih preferencah glede trajnostnih dejavnosti. To bo še povečalo povpraševanje. Ker okoljsko trajnostni produkti med drugim pomembno prispevajo k financiranju širitve obnovljivih virov energije, ta trend še posebej pozdravljam,« pojasnjuje Alexander Novak.

30,7 milijona evrov čistega dobička

Geopolitični pretresi, ki zdaj trajajo že nekaj časa, se odražajo v neto prihodku za to obdobje. Ta se je na letni ravni zmanjšal s 36,6 milijona na 30,7 milijona evrov. »Zahvaljujoč dobremu poslovanju lahko poročamo o povečanju neto obrestnih prihodkov pred rezervacijami za tveganja na 69,6 milijona evrov (+3,2 %). Glede na zahtevno situacijo na področju obrestnih mer je to vrhunski rezultat, vendar pa smo zaradi slabšanja makroekonomskih dejavnikov povečali rezervacije za tveganja z 9,5 milijona na 13,4 milijona evrov, zato so se neto obrestni prihodki po rezervacijah za tveganja v višini 56,3 milijona evrov zmanjšali za 3,0 %,« pojasnjuje predsednica uprave.

Čisti prihodek od opravnin kot gonilna sila

S 6,1-odstotno rastjo je k dobičku znova pomembno prispeval neto čisti prihodek od opravnin v višini 35,4 milijona evrov: »Dejanska osnova rasti so bile provizije iz plačilnega prometa in kreditnega poslovanja.« Spremembe cen na kapitalskih trgih, ki so jih sprožile geopolitične krize, so vplivale tudi na rezultat iz finančnih sredstev in obveznosti. Tako kot drugi poslovni rezultati se je tudi ta zmanjšal. Navedeni omenjeni poslovni postavki sta tudi v prvi vrsti odgovorni za zmanjšanje dobička obdobja.

Z vztrajnim zagonom v drugo polovico leta

V drugi polovici leta ima BKS Bank še veliko načrtov. »Intenzivno se ukvarjamo z izvajanjem ukrepov za trajnost in digitalizacijo, vključno z integracijo osrednjih bančnih sistemov tujih trgov v avstrijske sisteme. Delo na integraciji Slovenije je v polnem teku. Na račun tega pričakujemo ogromno zmanjšanje stroškov,« pravi Stockbauer in navaja le nekaj primerov digitalne preobrazbe. V ozadju naše predanosti digitalizaciji je prepričanje, da je stalen napredek osnova za prihodnji uspeh.

Tudi v težkih časih je pomembno, da ostanemo osredotočeni na prihodnost. Stranke cenijo to prizadevanje: število novih strank, tako poslovnih kot fizičnih, se od začetka leta povečuje.

Twitter
Back to top button