EMA

Za Ano Soklič prispelo 191 skladb; kdaj bodo znane izbrane pesmi?

Na vabilo za evrovizijsko skladbo za Ano Soklič (za Pesem Evrovizije 2021) je, kot je sporočila RTV Slovenija, prispelo rekordnih 191 prijav. Tako smo se še kako približali letu 2008, ko je na javno povabilo (po prvi uvrstili v veliki finale leta 2007 z Alenko Gotar) prispelo 162 skladb. Lansko leto je za Emo 2020 sicer prispelo (le) 74 skladb …

Pregled od 1995 pa vse do 2021

Pregled prispelih skladb od Eme 1995 dalje (za leto 1993 ni podatka, leta 1994 pa na ESC zaradi slabegarezultata leta poprej nismo sodelovali):

2021 – 191 skladb
2020 – 74 skladb
2019 – 103 skladbe
2018 – 108 skladb
2017 – 90 skladb
2016 – 61 skladb
2015 – 145 skladb
2014 – povabljeni avtorji (29 + 42)
2013 – izbrana izvajalka Hannah
2012 – Šov Misija Evrovizija
2010 – 111 skladb
2009 – 113 skladb
2008 – 162 skladb
2007 – 90 skladb
2006 – 107 skladb
2005 – 104 skladbe
2004 – 84 skladb
2003 – 88 skladb
2002 – 75 skladb
2001 – 98 skladb
2000 – ne sodelujemo na ESC
1999 – 71 skladb
1998 – 43 skladb
1997 – ni bilo javnega razpisa
1996 – 60 skladb
1995 – 47 skladb

In kaj sledi sedaj? Vse pravočasne in popolne prijave bo najprej ovrednotila najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo je na predlog odgovornega urednika Razvedrilnega programa TV Slovenija in ob predhodnem pisnem soglasju direktorja TV Slovenija imenoval generalni direktor RTV Slovenija.

Število izbranih skladb in postopek izbora zmagovalne skladbe bosta določena ob potrditvi in objavi Pravil izbiranja skladb za sodelovanje in načina glasovanja na morebitnem izboru skladbe, ki bo zastopala RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2021. Pravilnik javno še ni objavljen! Poleg prijavljenih skladb si RTV Slovenija pridrži pravico neposredno povabiti k sodelovanju poljubno število avtorjev s skladbami, ki jih po enakih kriterijih prav tako ovrednoti strokovna komisija.

RTV Slovenija bo objavila morebiten seznam izbranih skladb najpozneje do 31. decembra 2020, končno skladbo, ki bo predstavljala RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2021, pa najpozneje do 9. marca 2021, ko je zadnji rok za izbor vseh sodelujočih evrovizijskih pesmi.

“RTV Slovenija lahko z avtorji izbrane skladbe ali skladb, ki bodo izbrane v ožji izbor za izvedbo na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2021, sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojna razmerja pri nadaljnjem izboru in/ali sodelovanju za izvedbo 65. tekmovanjaza pesem Evrovizije 2021. Pri sklenitvi pogodb bodo upoštevani standardi in pravila RTV Slovenija ter pravila, ki veljajo za izvedbo mednarodnega tekmovanja za pesem Evrovizije 2021,” še piše v javnem povabilu.

Kako bi z emoji komentirali vse skupaj?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Twitter
Back to top button