PROMOCIJA

Lekarniška zbornica skrbi za lekarništvo že 30 let

Posebnosti
  • PROMOCIJSKO SPOROČILO

»Brez dvoma imamo enega najbolj razvitih in urejenih lekarniških sistemov v Evropi. S sprejetjem novega Zakona o lekarniški dejavnosti smo v ospredje postavili lekarniške storitve za naše paciente, strokovno neodvisnost farmacevtskih strokovnih delavcev, licence za magistre farmacije ter merila za lekarniško mrežo. Z mrežo zagotavljamo dostopnost do zdravil, medicinskih pripomočkov, izdelkov za ohranjanje zdravja in lekarniških storitev tudi v manjših krajih,« je ob častitljivi obletnici na novinarski konferenci poudarila predsednica Lekarniške zbornice mag. Darja Potočnik Benčič. Jubilej bodo še pospremili s slavnostno akademijo in okroglo mizo.

Lekarniška zbornica je stanovsko združenje vseh izvajalcev lekarniške dejavnosti, farmacevtski strokovni delavci pa so prostovoljni člani.

Vse od njene ustanovitve je Lekarniška zbornica izrazito napredovala, medtem pa smo v zadnjih 30. letih dobili skoraj 200 novih lekarn. S sprejetjem novega zakona o lekarniški dejavnosti so v ospredje postavili lekarniške storitve za paciente, strokovno neodvisnost farmacevtskih strokovnih delavcev, licence za magistre farmacije ter merila za lekarniško mrežo. Predsednica pravi, da so farmacevti in lekarnarji postali veliko bolj povezani in lahko večkrat podajo svoja mnenja. To je tudi mogoče opaziti pri komunikaciji z javnostmi, saj so postali tudi veliko bolj medijsko prepoznavni. »Javnosti preko medijev ozaveščamo o pomenu zdravja in zdravega načina življenja, varni uporabi zdravil, dostopu do zdravil ter farmacevtski obravnavi pacientov,« je obrazložila mag. Darja Potočnik Benčič. Velik napredek v stroki pa je prinesel tudi kodeks magistralnih zdravil in kodeks galenskih zdravil ter Pravila dobre lekarniške prakse

Darja Potočnik Benčič
Darja Potočnik Benčič Foto: Barbara Reya

Lekarniška zbornica skrbi tudi za lekarne in lekarniško dejavnost, ki na prvo mesto postavlja odgovorno zdravljenje z zdravili in skrb za zdravje ljudi.

Cilji Lekarniške zbornice

V Lekarniški zbornici so si v prihodnje zadali cilje, s katerimi želijo na prvo mesto postaviti prepoznavnost in uveljavitev stroke. Zaposleni v lekarnah so predani svojemu delu in skrbi za paciente, kjer sodelujejo z vsemi zdravstvenimi delavci. Želijo si tudi uvesti nove storitve za kronične bolnike s pregledom uporabe zdravil, svetovanjem in spremljanjem ob uvedbi nove terapije. Po vzoru EU si želijo uvesti storitev, ki bi omogočala predpisovanje zdravil s strani farmacevtov, a menijo, da jih do tja čaka še dolga pot. Dodano vrednost pa vidijo tudi v uvedbi cepljenja v lekarnah, kjer bi lahko z izvajanjem sezonskega cepljenja proti gripi prispevali k dvigu precepljenosti.

Pravica do pregleda

Menijo še, da bi morali vsi kronični bolniki, zlasti tisti s polifarmakoterapijo, imeti pravico do pregleda uporabe zdravil. S tem bi zagotovili večjo varnost uporabe, boljše izide zdravljenja in manj odpadnih zdravil. Imajo pa pacienti zdaj že nekaj let pravico do storitve farmakoterapijskega pregleda, ki ga po napotitvi osebnega zdravnika izvajajo farmacevti specialisti v ambulantah zdravstvenih domov. Na osnovi celotne pacientove zdravstvene dokumentacije farmacevt pripravi priporočila za zdravnika. V okoljih, kjer storitev izvajajo v večjem obsegu, se lahko pohvalijo z dobrimi rezultati,« je pojasnila.

Lekarništvo

Okroglo obletnico letos praznuje tudi strokovno glasilo Lekarništvo, ki ga izdaja Lekarniška zbornica Slovenije. Strokovni prispevki v reviji Lekarništvo so dragocen vir za vse zaposlene v lekarniški dejavnosti in hkrati ostajajo zapisani za zgodovino. To je sodobna revija z več tisoč naklade, v kateri lahko beremo objave farmacevtov, zdravnikov in strokovnjakov z drugih področij. »Današnji hiter tok dogodkov zahteva tudi hiter prenos informacij, v Lekarništvu pa ostajajo zapisani vsi pomembni dogodki in tako ustvarjamo tudi pomemben zapise za zgodovino.«

Praznovanje

V okviru praznovanja bosta potekali tudi slavnostna akademija in mednarodna okrogla miza z naslovom Lekarniška dejavnost – pogled v prihodnost. Na slavnostni akademiji bo prisoten tudi predsednik države Borut Pahor, podelili pa bodo tudi priznanja izjemnim osebam, ki so s svojo predanostjo prispevale k razvoju lekarniške dejavnosti. Na okrogli mizi bosta osrednji tematiki uspešno uvajanje novih lekarniških storitev in razvojni potencial lekarniške dejavnosti. Poleg Lekarniške zbornice Slovenije se bodo predstavili predstavniki zbornic sosednjih držav ter evropskih združenj lekarniških in bolnišničnih farmacevtov. V zaključni razpravi bosta sodelovala tudi profesor Fakultete za farmacijo prof. dr. Mitja Kos in direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije doc. dr. Tatjana Mlakar.

Ena od pomembnejših aktivnosti zbornice je skrb za redna strokovna usposabljanja lekarniških farmacevtov, z raznimi strokovnimi institucijami s področja zdravstva sodelujejo pri projektih uvajanja izboljšav in novosti, del njihovih aktivnosti pa se nanaša tudi na akcije ozaveščanja, s katerimi želijo opozarjati na pravilno in učinkovito rabo zdravil pri različnih skupinah bolnikov ter na varno samozdravljenje.

Twitter
Back to top button