EMA

EMA 2020 bo … in to v dveh dejanjih, najprej EMA FREŠ, nato EMA 2020

RTV Slovenija objavlja vabilo za sodelovanje na izboru predstavnika RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2020, ki prinaša kar nekaj zanimivih novosti! Izbor skladb, ki bodo sodelovale na EMA 2020, bo potekal v dveh (2) kategorijah: v kategoriji novincev (kategorija A) in v kategoriji uveljavljenih izvajalcev (kategorija B).

Objavljeno uradno povabilo

Vabilu se lahko odzovejo vsi avtorji skladb (glasbe, besedila, priredbe
oz. aranžmaja) in izvajalci, ki izpolnjujejo v tem vabilu določena
pogoja!

Pozor, dva roka prijave

Rok za prijavo za spletni izbor EMA FREŠ je 19. september 2019, za uveljavljene izvajalce pa 18. november 2019.

Izbrane skladbe iz kategorije novincev se bodo predhodno med seboj pomerile v spletnem predtekmovanju EMA FREŠ. Določeno število skladb iz kategorije novincev se bo v nadaljevanju izbora pridružilo izbranim skladbam iz kategorije uveljavljenih izvajalcev, skupaj pa se bodo predstavile na glavnem tekmovalnem izboru EMA 2020. In kakšni so pogoji za sodelovanje na našem izboru?

  1. Izvajalci morajo biti na dan 1. februar 2020 stari najmanj šestnajst (16) let.
  2. Glavni izvajalec ali vsaj polovica glavnih izvajalcev v večizvajalskih zasedbah prijavljene skladbe mora imeti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. To ne velja za spremljevalne vokale.
Ema 2020 bo potekala v dveh dejanjih.Foto: RTV Slovenija

Izvajalci izbranih skladb bodo skupaj s spremljevalnimi vokalisti
skladbo izvedli v živo na posneto instrumentalno podlago v skladu s
standardi in pravili mednarodnega tekmovanja za Pesem Evrovizije 2020
ter pravili nacionalne RTV hiše.

Prijavitelj skladbe mora biti na dan prijave polnoletna oseba. Skladba sme biti dolga največ tri (3) minute, na odru v živo pa jo lahko izvaja oz. nastopi največ do šest (6) izvajalcev, vključno s spremljevalnimi vokalisti. Skladba mora biti v celoti in v posameznih delih izvirna in še ne priobčena javnosti. Posamezni izvajalec se lahko kot glavni vokalist na izbor predstavnika RTV Slovenija za 65. tekmovanje za pesem Evrovizije 2020, EMA 2020, uvrsti le z eno (1) skladbo.

Emo 2019 sta osvojila Zala in Gašper.Foto: Alesh Maatko

PRIJAVNI KATEGORIJI

Škarje in platno v rokah RTV

Dokončno odločitev o uvrstitvi skladbe v kategorijo sprejme RTV
Slovenija, ki si pridrži pravico, da umesti posamezno skladbo v drugo
kategorijo od tiste, ki jo je ob prijavi označil prijavitelj skladbe, če
ugotovi, da skladba ne izpolnjuje pogojev za tekmovanje v prijavljeni
kategoriji.

Če se bo v KATEGORIJO A (NOVINCI) prijavilo premalo skladb
za izvedbo spletnega predtekmovanja »EMA FREŠ«, se bodo v tej kategoriji
prijavljene skladbe v nadaljevanju obravnavale v KATEGORIJI B
(UVELJAVLJENI IZVAJALCI).

  • KATEGORIJA A (NOVINCI): V to kategorijo se prijavijo skladbe, ki jih izvajajo izvajalci, ki na dan 1. februar 2020 še ne štejejo šestindvajset (26) let in ki so do istega dne, 1. februarja 2020, komercialno izdali največ tri (3) avtorske skladbe. Prijavitelji lahko skladbe, ki skupaj z izvajalci izpolnjujejo pogoje za tekmovanje v kategoriji novincev, prijavijo od dneva objave vabila, ki je 1. avgust 2019, do vključno 19. septembra 2019 do polnoči.
  • KATEGORIJA B (UVELJAVLJENI IZVAJALCI): V to kategorijo se prijavijo vse skladbe, ki jih izvajajo izvajalci, ki so na dan 1. februar 2020 komercialno izdali več kot tri (3) avtorske skladbe. Prijavitelji lahko skladbe, ki skupaj z izvajalci izpolnjujejo pogoje za tekmovanje v kategoriji uveljavljenih izvajalcev, prijavijo od dneva objave vabila, ki je 1. avgust 2019, do vključno 18. novembra 2019 do polnoči.

Skladba je komercialno izdana, če je bila dana na tržišče z namenom prodaje kot samostojna skladba ali kot del CD-ja ali kompilacije.

Zala in Gašper na velikem evrovizjskem odru.Foto: Alesh Maatko

POSTOPEK IZBIRE SKLADB

Zakaj FREŠ?

EMA FREŠ je novost, nov del projekta EMA – Pesem Evrovizije. FREŠ je
mlado, novo, drugačno. S projektom EMA FREŠ želijo na RTV Slovenija pritegniti pozornost
mlajših glasbenih izvajalcev, ki podajajo in sprejemajo glasbene vsebine
prek spleta in z njim povezanih družbenih omrežij.

Uredništvo Razvedrilnega projekta poziva mlade ustvarjalce, da ob
prijavi pošljejo tudi videoposnetek izvedbe svoje skladbe (v dolžini ene
minute) in krajšo videopredstavitev. Izmed prispelih prijav bodo
izbrali najboljše, najizvirnejše, najbolj “freš” in ti se bodo uvrstili
na tekmovanje, ki bo jeseni potekalo na naši spletni strani.

Na MMC RTVSLO in na drugih družbenih omrežjih, povezanih s
projektom, bo nato ustvarjalna ekipa Eme objavljala skladbe  oz. posnetke in odprla spletno glasovanje za
dnevnega zmagovalca. Dnevni zmagovalci se bodo nato na glasovanju
pomerili za zmagovalca tedna. Tekmovanje na izločanje bo v več krogih,
na koncu se bodo najboljši uvrstili na izbor Ema 2020.

Prispele prijave iz obeh kategorij bo po preteku rokov za oddajo prijav ovrednotila najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo na predlog odgovornega urednika Razvedrilnega programa TV Slovenija in ob predhodnem pisnem soglasju direktorja TV Slovenija imenuje generalni direktor RTV Slovenija. Število izbranih skladb iz obeh kategorij in postopek izbora zmagovalne skladbe bosta določena ob potrditvi in objavi Pravil izbiranja skladb za sodelovanje in načina glasovanja na izborih predstavnika RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2020, »EMA 2020«. Poleg prijavljenih skladb si RTV Slovenija pridrži pravico neposredno povabiti k sodelovanju poljubno število avtorjev ali/in izvajalcev, ki jih po enakih kriterijih prav tako ovrednoti strokovna komisija. RTV Slovenija bo objavila seznam izbranih skladb in izvajalcev najpozneje 20. decembra 2019. RTV Slovenija lahko s prijavitelji skladb, ki bodo izbrane v tekmovalni program izbora »EMA 2020«, po potrebi pa tudi z avtorji in izvajalci teh skladb, sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja pri sodelovanju na izboru predstavnika RTV Slovenija na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2020, »EMA 2020«. Z izvajalci, po potrebi pa tudi z avtorji zmagovalne skladbe izbora »EMA 2020«, bo sklenjena posebna pogodba za ureditev razmerij pri nastopu na mednarodnem izboru za pesem Evrovizije 2020. Pri sklenitvi pogodb bodo upoštevani standardi in pravila RTV Slovenija ter pravila, ki veljajo za izvedbo mednarodnega tekmovanja za pesem Evrovizije 2020.

Celotno razpisno dokumetacijo najdete tukaj, prijavite pa se lahko tukaj.

Kako bi z emoji komentirali vse skupaj?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Twitter
Back to top button