PROMOCIJA

Ta prizadevanja Sberbank banke so lahko mnogim za zgled

Posebnosti
  • PROMOCIJSKO SPOROČILO

V Sberbank banki sledijo tendencam k preoblikovanju iz klasičnega k trajnostno ozaveščenem poslovanju. To jim nalaga ne samo trend, ampak tudi nova regulativa, ki v ospredje postavlja predvsem odgovornejše ravnanje z okoljem. Poleg tega sledijo tudi konceptu skupine, katere cilj je nadaljevanje trajnostne preobrazbe v podporo trajnostnemu gospodarstvu, podpiranje družbe in varovanje okolja, na temelju spoštovanja in sodelovanja z deležniki, partnerji, vlagatelji in zaposlenimi.

Sberbank z zelenim kreditom, nižjo porabo vode in elektrike, e-avtomobili in stalnim vlaganjem v zaposlene

Omenjeno je del ciljev E dimenzije, ki je ena od treh dimenzij iniciative ESG (angleško: Environmental, Social and corporate Governance), s katero so pričeli v banki in pomeni okoljsko, socialno in korporativno upravljanje.

Skrb za zaposlene je na prvem mestu. Stalno vlagajo v njihovo izobraževanje. V sklopu S dimenzije oz. socialnega upravljanja aktivno delujeta sindikat in svet delavcev, več kot polovica zaposlenih je vključena v interno športno društvo Sberbank, v času razglašene epidemije koronavirusa so zaposlenim med delom zagotavljali sveže sadje, ob koncu leta, ko razmere to dopuščajo, redno organizirajo za vse zaposlene prednovoletno srečanje vseh zaposlenih, izdajajo interni časopis na lokalnem kot regionalnem nivoju in ažurno informirajo zaposlene. Že pred desetletjem so pristopili k projektu Družini prijazno podjetje, leta 2015 pa so pridobili polni certifikat. Nadaljujejo z izvajanjem sprejetih ukrepov, s katerimi želijo sodelavke in sodelavce podpreti pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.

»V banki spodbujamo uporabo električnih avtomobilov za službene namene, uporabljamo zeleno elektriko, ki je proizvedena iz okolju in družbi prijaznejših obnovljivih virov energije, znižujemo porabo papirja, vode in elektrike.« Jana Benčina Henigman, predsednica uprave Sberbank banke

G dimenzija oz. korporativno upravljanje pomeni oz. vključuje politiko upravljanja podjetja, ki deluje v prid delničarjev, ima dobro zasnovano upravo in se izogiba škandalom in ne legalnim praksam, kot so korupcija, razkrivanje notranjih informacij, prevare itd. Ta sklop uresničujejo s trajnostnim financiranjem, upravljanjem tveganj, zagotavljanjem skladnosti poslovanja, etičnostjo, družbeno odgovornostjo in politiko zagotavljanja raznolikosti.

Prizadevajo si za uravnoteženost spolov tudi na vodilnih položajih. Tako je v njihovem širšem vodstvu kar 48 odstotkov žensk. Hkrati v banki promovirajo krvodajalstvo in zaposlene izobražujejo in osveščajo o pomembnosti le tega.

V Sberbank banki so med prvimi v skupini trgu predstavili tudi Zeleni kredit. »Spodbujamo vsakogar od nas, da delujemo z zgledom čim bolj zeleno, digitalizirano, povezovalno in trajnostno,« je dodala predsednica uprave Sberbank banke.

Meni še, da bo v okviru prehoda v nizkoogljično družbo evropski bančni sektor v naslednjih letih odigral eno najpomembnejših vlog. EU se je na osnovi Agende ZN 2030 ciljev trajnostnega razvoja, OZN in Pariškega sporazuma zavezala: znižati povprečno letno temperaturo za 1,5 stopinje do leta 2050; zmanjšati ogljični odtis za 55 % do leta 2030 in investirati 350 milijard evrov vsako leto za namen trajnostnega financiranja (na ravni EU). Za dosego teh ciljev bodo bistveno prispevali razvoj skladne taksonomije trajnostnih dejavnosti, priprava standardov in oznak za zelene finančne produkte, širitev trajnostnega financiranja, integracija trajnostnega razvoja v investicijski proces in uvedba referenčnih vrednosti za trajnostni razvoj.

Twitter
Back to top button