EMA

Objavljen razpis za Emo 2017; zadnji rok prijave je 3. november 2016

Kar smo pred dnevi napovedali na naši strani Evrovizija.com, se je tudi uresničilo! Televizija Slovenija (Razvedrilni program) je objavila javni razpis za sodelovanje na 62. tekmovanju za pesem Evrovizije 2017, ki bo predvidoma 9., 11. in 13. maja 2017 v Ukrajini …

Skladba je lahko dolga največ tri minute. Skladba mora biti izvirna
in še neobjavljena na dan prijave na razpis. Izbrani izvajalci bodo
skupaj s spremljevalnimi vokalisti skladbo izvedli v živo na posneto
instrumentalno podlago v skladu s standardi in pravili mednarodnega
tekmovanja za pesem Evrovizije 2017 ter pravili RTV Slovenija. Na odru v
živo lahko nastopi največ do šest izvajalcev.

Kot so zapisali na spletni strani RTV Slovenija, se lahko na javni razpis prijavijo vsi avtorji skladb (glasbe, besedila, priredbe oz. aranžmaja) in izvajalci, ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje.

Izvajalci morajo biti na dan 9. maja 2017 stari najmanj 16 let. Avtorji skladbe in izvajalci so lahko državljani Republike Slovenije ali tuji državljani. Če je avtor(-ji) glasbe prijavljene skladbe tuji državljan, mora biti izvajalec(-ci) državljan Republike Slovenije. Če je izvajalec(-ci) prijavljene skladbe tuji državljan(-i), mora biti avtor(-ji) glasbe državljan Republike Slovenije. In kaj še prinaša javni razpis?

Prijave za Emo 2017 na RTV Slovenija zbirajo do vključno 3. novembra 2016.Foto: RTV Slovenija

Prijavitelji morajo prek spletnega obrazca na spletni strani www.rtvslo.si/ema2017 naložiti posnetek skladbe v mp3 formatu, besedilo skladbe, fotografijo izvajalca, kratko biografijo izvajalca ter  izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je del javnega razpisa. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo naložene na spletnem obrazcu do vključno 3. novembra 2016 do polnoči.

V izborni komisiji najmanj trije člani

Skoraj vse bo znano decembra

Pravila izbiranja skladb in načina glasovanja na Emi 2017 bodo
objavljena najpozneje do 2. decembra 2016 na uradni spletni strani RTV Slovenija, kjer bo med drugim najpozneje do 9. decembra 2016 objavljen še seznam izbranih skladb za Emo 2017.

Prispele prijave bo po koncu roka za oddajo prijav ocenjevala najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo na predlog odgovornega urednika Razvedrilnega programa potrdi direktor TV Slovenija in imenuje generalni direktor RTV Slovenija. Največje število izbranih skladb, ki jih izbere strokovna komisija, in postopek izbora zmagovalne skladbe bosta določena ob potrditvi in objavi Pravil izbiranja skladb za sodelovanje in načina glasovanja na izborih predstavnika/-ce/-ov RTV Slovenija na 62. tekmovanju za pesem Evrovizije 2017, na Emi 2017. RTV Slovenija si pridrži pravico neposredno povabiti k sodelovanju poljubno število avtorjev ali/in izvajalcev.

Zmagovalna skladba bo izbrana v skladu s pravili RTV Slovenija in bo zastopala RTV Slovenija na 62. tekmovanju za pesem Evrovizije 2017, ki bo predvidoma meseca maja 2017 v Ukrajini.

Na Emi 2016 je slavila ManuElla s pesmijo Blue and red.Foto: Alesh Maatko
Kako bi z emoji komentirali vse skupaj?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Back to top button
X